Publication:
İnternet güvenliği ve risk yönetimi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-06

Authors

Uslu, Tolga

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmada güvenlik tehditlerinin ne olduğu, tanımı ve evrimi incelenmektedir. Kötü niyetli saldırılara karşı daha güvenli sistemler oluşturmak için sistemlerin güvenliğini tehdit eden adımlar incelendi ve risk yönetiminin önerileri eşliğinde gerekli güvenlik modülleri sistemlere dahil edildi. Risk Yönetimi olarak adlandırılabilecek bu yeni yaklaşım, farklı bir yönetim anlayışı ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Araştırmanın sonuçları, Risk Yönetimi'nin temelinde hazırlık, tespit, müdahale, iyileştirme ve takım çalışması olduğunu göstermektedir. Internet tabanlı projelerde risk, diğer projeler ile karşılaştırıldığında çok daha fazla olduğunu göstermektedir. Riskin azaltılması için doğru politikaların belirlenip, daha güvenilir sistemler için bilgilerin sürekli güncellenmesinin gerekli olduğu ve güvenliğin bir o kadar önemli olduğu bu dönemde, hazırlanacak olan projenin tasarımların ve güvenlik stratejilerinin nasıl olması gerektiği konusuna açıklık getirmektedir. Anahtar Kelimeler : Internet, Virüs, Güvenlik, Risk Yönetimi
In this thesis the security threats and theirs evoluation is studied. The weakest steps of security of the systems is investigated for secure systems against malicious threats. Then security modules is included to the systems with risk management. This new approaches as called Risk Management brings different management necessity perspective. The results of this study shows that principal of the Risk Management depends on the preparation, determination, intervention, reclamation and team work. The Internet projects have more risks than the other projects. This projects show that the best concepts is determined to reduce risks also the new solutions are always investigated. And then the robust concepts are showed on our time security has high importance. Keywords : Internet, Virus, Security, Risk Management

Description

Keywords

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri, Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control

Citation