Publication:
Sinemada süper kahramanlık imgesi ve Indiana jones filmleri örneği

Date
2014-07
Authors
Seçmen, Emre Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada sinemada süper kahramanlık imgesinin nasıl kullanıldığı, kahramanın yol haritası ile ilgili çalışmalar yapan isimlerden Carl Gustav Jung'un modeline göre incelenmiştir. Örnek olarak alınan Indiana Jones karakterinin, Jung'un arketipleri üzerinden değerlendirilmiş; bir kahraman ve süper kahraman olarak bu kavramların tanım ve açıklamalarına bağlı olarak, benzerlikleri ve farklılıklarıyla ele alınmıştır. Sözlü anlatı türleri olan mit, masal, monomit, arketip vb. temel yapıtaşları ile Joseph Campbell, Vladimir Propp, Carl Gustav Jung ve Christopher Vogler gibi kahramanın yolculuk haritası üzerine bilimsel araştırmalar yapan isimlere ait modellerin, günümüz süper kahraman hikaye, roman, film gibi araçlara nasıl destek sağladığı incelemiştir. Süper kahramanların ilk çıkış noktasından başlayarak sinemaya girişleri; sinemasallaştırılma aşamasında nasıl bir değişikliğe uğradıkları, sinemada nasıl bir yer edindikleri tartışılmıştır. Kamçılı arkeoloji profesörü olarak sunulan Indiana Jones karakterinin, Carl Gustav Jung 'a ait arketipler olarak adlandırılan hikaye biçimi ve kahramanın yolculuk haritası üzerinden değerlendirilmesi; karakterin bir süper kahraman, kahraman olgularına yakınlığı ve uzaklığı tartışılarak bu karakterin üzerinde çalışılan terimlerden hangisi olduğunun veya olmadığının sonucuna varılmıştır.
Description
In this study, the use of superhero image in cinema is analyzed with regards to the models of researchers like Carl Gustav Jung who have previously studied the roadmap of superheroes. The Indiana Jones character which was taken as an example, evaluated via Jung's archetypes; as a hero and super hero, according to their concepts' identification and description are dealt with their similarities and differences. Narrative arts such as myths, fables, monomyths, archetypes, and models by Joseph Campbell, Vladimir Propp, Carl Gustav Jung, Christopher Vogler, et al. who have researched the roadmap of superheroes, are analyzed for their support on current superhero stories, novels and movies. Discussions are made on the point of origin and cinematization of superheroes as well as how they change at stage of their cinematization and how they get a place in cinema. Well-recognized character Archeology Professor Indiana Jones with his signature whip and fedora was evaluated over the story structure and roadmap of superheroes which was remembered with Carl Gustav Jung's archetype, is discussed for character's similarities and differences to the concepts of being a hero, superhero and a conclusion is made based on the discussion of intimacy and distance from this character which is being worked on terms that have been agreed on the result or not.
Keywords
Sahne ve Görüntü Sanatları, Performing and Visual Arts, İletişim Bilimleri, Communication Science, Kahramanlar, Heroes
Citation