Yayın:
Efelik ve Zeybeklikle İlgili Terminoloji Üzerine Bir İnceleme

Thumbnail Image
Tarih
2013
Yazarlar
Karpuz, Hacı Ömer
Gaddar, Zeliha
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bildiride önce efe, zeybek, kızan ve yatak sözcükleri yapısal, anlamsal ve kökenleri bakımından ayrıntılı olarak ele alınmış, sonra efelerin yaşamlarıyla, kullandıkları eşya ve araçlarla ilgili sözcükler anlamları ve kökenleri bakımından değerlendirilmiştir. Efelik kurumunun Cumhuriyetin kuruluşu ile tarihe karıştığı, anılarının ise yaşatıldığı, bunlarla ilgili sözcük ve terimlerin çoğunlukla Türkçe oldukları, Arapça ve Farsçadan geçen sözcüklerin de Türkçeleştirildiği, efelikle ilgili terimlerin yalnızca bu alanla ilgili olmadıkları, başka alanlarda da terim olarak kullanıldıkları ve Türk dili ve kültürü bakımından son derece önemli oldukları belirtilmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı