Publication:
Restoran Müşterilerinin Yalnızlık Gereksinimi ve Kalabalığı Tolere Edebilme Düzeyi Bağlamında Farklılaşan Alansal Kalabalık ve Masalar Arası Boşluk Algısı

Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kenan Çelik
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Restoran müşterilerinin algıladıkları alansal kalabalık ve masalar arası boşluğun, memnuniyet düzeylerini etkileyebildiği bilinmektedir. Alansal kalabalık ve masalar arası boşluk algısı bireyden bireye farklı olabilmektedir. Gereksinim duyulan mahremiyet düzeyinin, bu farklılığa yol açabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, restoran ziyaretinden memnuniyetin de farklı düzeylerde oluşması beklenmektedir. Araştırmanın amacı, mahremiyet gereksinimi farklı olan restoran ziyaretçilerinin; alansal kalabalık ve masalar arası boşluk algıları ile memnuniyet düzeylerinin birbirinden farklı olup olmadığını ortaya koymaktır. Sonuçlara göre, alan algısı ve memnuniyet düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, restoran alanı; alansal kalabalık ve masalar arası boşluk açısından farklı özelliklere sahip bölümlere ayrılarak, kalabalığı tolere edebilme düzeyi ve yalnızlık gereksinimi farklı müşteriler için kişiselleştirilebilir. Araştırma, restoran yöneticilerine, alansal düzenlemelerde tek bir yaklaşım yerine bireysel farklılıkları gözönünde bulundurarak müşteri memnuniyetini artırabilecekleri ve restoran alanını verimli kullanabilecekleri önerisini getirmesi açısından yararlıdır.
Perceived spatial crowd and perceived table spacing of restaurant customers can influence satisfaction levels. Perception of spatial crowd and table spacing can differ from one individual to another. One of the variables that may result in this gap is the level of privacy need. In this context, satisfaction from the restaurant experience is also expected to vary. The objective of this research is to examine whether perception of spatial crowd, table distance and satisfaction of restaurant customers change by their level of privacy need. The results indicate that the levels of satisfaction, perception of spatial crowd and table spacing vary between customers with different levels of privacy. As a result, dividing restaurants into fields that have different characteristics in terms of spatial crowd and table distance is suggested. The main contribution of this study is to suggest restaurant managers creating a new approach for space management that satisfy individual privacy needs of different customer clusters and increase the satisfaction levels.
Description
Keywords
Mahremiyet, Kalabalık, Masalar Arası Boşluk, / Privacy, Crowd, Table Spacing
Citation
ARIKER Ç, SAVAŞAN A, SOFUOĞLU M (2020). RESTORAN MÜŞTERİLERİNİN YALNIZLIK GEREKSİNİMİ VE KALABALIĞI TOLERE EDEBİLME DÜZEYİ BAĞLAMINDA FARKLILAŞAN ALANSAL KALABALIK VE MASALAR ARASI BOŞLUK ALGISI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(26), 67 - 78. 10.18092/ulikidince.573116