Yayın:
The Foreign Policy of Atatürk Concerning the Turkish World

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2003-06
Yazarlar
Karakoç, Ercan
Karakoç, Ercan Kılıçoğlu, Gökmen
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Atatürk Türklüğü ile gurur duyan ve ömrünü Türk milletine adayan bir liderdi. O, yeni kurulan cumhuriyetin gücü ve uluslararası konjonktür elverdiği ölçüde Misak-ı Milli sınırlarını elde etmeye çalışmıştır. Atatürk, Lozan Barış Anlaşması sonrası misak-ı Milli sınırları dışında kalmış olan Türk varlığı ile alakasını kaybetmemiş, onların sorunları ile ölümüne değin yakından ilgilenmiştir. Türkiye dışında kalan Türklerle kültürel ve tarihi köprülerin sağlamlaştırılması hususunda yoğun çabalar göstermiştir. Yeni cumhuriyeti tehlikeye düşürecek maceracı poltikalardan uzak kalmış, zamanın büyük devletleriyle çatışma ortamına girmekten kaçınmış, ancak şartlar elverdiği zamanda milli hedeflere ulaşmaktan da geri durmamıştır. Atatürk devoted his life to the Turkish nation, felt proud of being a Turk and lived his life as a Turkish nationalist. He tried to accomplish the borders defined in National Oath as possible as the power of new rebuplic and international conjuncture. After the lausanne Treaty, he was interested in Turkish Diaspora living outside the borders of National Oath and paid attention to solve their problems until he died. He made great effort to strengthen the cultural and historical ties with Turkish people living outside the borders of Turkey. He did not follow adventurous policies which were dangerous for new public, avoided conflicts with powerful countries of that period, but he did not abstain from getting national goals under the suitable international conditions.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Musul, Türk Dünyası, Turkish World, Dil ve Kültür, Language and Culture, Atatürk'ün Dış Politikası, Atatürk's Foreign Policy, National Oath, Ulusal Yemin
Alıntı