Yayın:
Benlik, Prestij ve Örgütsel Özdeşleşme Algılarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Türk İnşaat Sektörü Örneği

No Thumbnail Available
Tarih
2016
Yazarlar
Uğural, Mehmet Nurettin
Giritli, Fatma Heyecan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı