Publication:
Turkish-Syrian relations since the establishment of the Turkish Republic in 1923

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Abualhayja'a, Nayfen İsmail Taha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu araştırma tezi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye-Suriye ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye, jeopolitik ve tarihsel etkilerin yanı sıra yerel, bölgesel ve uluslararası olaylardan etkilenen geniş nüfuslu bir ülkenin parçasıdır. Öte yandan, Suriye, sanatı ve kültürel gelişimi ile bilinen eski ülkelerden biridir. Türkiye-Suriye ilişkileri yıllar içinde diplomatik işbirliğinden askeri-politik rekabete doğru önemli ölçüde değişmektedir. Farklılıklarına rağmen, Türkiye ve Suriye, Kürt sorunu, bölgesel istikrar, Orta Doğu'daki siyasi olayların tekdüzeliği ve ticari ilişkiler dahil olmak üzere bir dizi ortak çıkarları paylaşmaktadır. Bu tez, beş bölüme ayrılmıştır, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dış politikasının ayrıntılı analizi ile Türkiye ve Suriye'nin dış politikasında değişikliklere yol açan faktörleri göstermektedir. Ancak, sonuçlara odaklanarak tez, bölgenin barış arayışı devam ettiği sürece Türkiye'nin siyasi politikalarının şüphesiz ilerleyeceğini ve tüm taraflarca memnuniyetle karşılanacağını belirtmektedir. Bu araştırma çalışması, gelecek araştırmacılara ve okuyuculara bir fikir verecektir. Anahtar Kelimeler: Dış politika, istikrar, diplomatik ilişkiler.


This research thesis aims to examine the Turkish-Syrian relations since the establishment of the Turkish Republic in 1923. Turkey is part of a large-scale populated country influenced by geopolitical and historical influences as well as local, regional, and international events. On the other hand, Syria is one of the oldest countries, known for its artistry and cultural developments. Turkish-Syrian relations have shifted significantly over the years, from diplomatic cooperation to military-political rivalry. Despite their differences, Turkey and Syria share a number of shared interests, including the Kurdish issue, regional stability, the uniformity of political events in the Middle East, and trade relations. The paper is divided into five chapters with detailed analysis of Turkey's foreign policy towards Syria and illustrates the factors that led to changes in the foreign policy of Turkey and Syria. However, focusing on the findings, the thesis states that Turkey's political policies will undoubtedly proceed and be welcomed by all parties as long as the region's quest for peace continues. This research study will provide an insight to future researchers and readers. Keywords: Foreign policy, stability, diplomatic relations.

Description
Keywords
Uluslararası İlişkiler , International Relations
Citation