Yayın:
Etik ve Hukuki Açıdan Hasta Hakları

No Thumbnail Available
Tarih
2014-04
Yazarlar
Sırma, Özge
Üstün, Çağatay
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Tıp biyopsikososyal bütünlüğü bozulmuş insanların sağlığını geri kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunan bir alandır. Tıbbın öznesini oluşturan hastanın normal bir bireyden farklı olan hakları ve sorumlulukları vardır. Etik ve hukuki açıdan da kabul edilmiş bu hakların varlığı hastaların tıbbi teşhis ve tedavi yöntemleri karşısında savunmasız olmasını önlemeye yöneliktir. Makalemizde hasta haklarının etik ve hukuki anlamındaki yer vererek konunun önemine işaret edeceğiz.
Medicine is field working towards helping with impaired biopsychosocial to regain their health. As the subject of medicine, a patient has different rights and responsibilities from a normal individual. The presence of these rights, which are also recognized by ethics and law, is for preventing patients from being defenseless before medical diagnosis and treatment methods. We will cover the ethical and legal aspects of patient rights and point out the mportance of this topic in our article.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hasta hakları, Etik, Hak, Hukuk, Sağlık hukuku, Patient Rights, Ethics, Law, Right, Health Law
Alıntı