Publication:
Kovid-19 Salgınının Evde Kalma Sürecinde, Çocuk ve Ebeveynlerin Kontrol Edilemeyen Öfke ve Şiddet Davranışlarına Etkileri

No Thumbnail Available
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kovid 19 Salgını ülkemizde ve tüm dünyada artarak yayılmaya devam etmektedir.Bu alanda çalışan uzmanlar Covid 19 salgını ile mücadelede en önemli önlemlerdenbirinin evde kalarak izolasyonun sağlanması olduğu önerisini getirmektedirler.Koruyucu bir halk sağlığı önlemi olan karantinanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesiancak olumsuz etkilerinin en aza indirilmesiyle mümkündür. Salgın nedeniyle insanlaruzun süre zorunlu olarak ev içinde aile bireyleri ile zaman geçirmek zorunda kalmışlardır.Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, Çin, İtalya, İspanya veFransa’da aile içi şiddet olaylarının ve boşanmalarla birlikte kriminal olayların da arttığınıbildirmektedir. Benzer sorun, Türkiye’de de yaşanmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nünverilerine göre aile içi şiddet olaylarının geçen yılın mart ayına göre %38.2oranında arttığını bildirmiştir. Şiddet büyük ölçüde kontrol edilemeyen öfke davranışlarınınsonucunda ortaya çıkar. Salgın nedeniyle evde kalma sürecinin, kontrol edilemeyenöfke ve şiddet davranışlarına etkisinin incelenmesi, gerekli önlemlerin alınabilmesineyardımcı olması bakımından önemlidir. Bu süreçte başta çocuklar olmak üzere pekçok kişinin rutinleri değişmiştir. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, iş kaybı, gelir kaybı,bulaş kaygısı, sosyalleşememe, belirsizlik, hastalıklar, ölümler vb pek çok nedenle bireylerkendilerini engellenmiş hissetmektedir. Evde kalma sürecinde engellenmiş hissetmeninşiddeti, kontrol edilemeyen öfke ve şiddet davranışlarının şiddetini belirlemektedir..Bireylerin yetişme tarzları, beklentileri, sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyleribu tepkileri farklılaştırmakla birlikte, yaşanılan olağanüstü süreç, yeni rutinler oluşturmayıve farklı bir uyum sürecini gerektirmektedir.


Covid-19 Outbreak continues to spread in our country and all around the world. Experts suggest that one of the most important measures to be taken to combat the outbreak is isolation. The successful implementation of quarantine, which is a protective public health measure, is only possible by minimizing its negative effects. World Health Organization and the United Nations report that domestic violence, divorce and criminal cases have increased in China, Italy, Spain, France and similarly in Turkey. According to Istanbul Police Department, domestic violence increased by 38.2% compared to March last year. It is important to examine the effect of quarantine on uncontrollable anger and violence behaviors in order to take necessary measures. The routines of many people, especially children, have changed. Individuals feel frustrated because of many reasons such as distance work, distance education, job and income loss, fear of infection, inability to socialize, uncertainty, deaths etc. The severity of frustration during the stay predicts uncontrollable anger and violent behavior. Although individuals’ social, economic and educational levels differentiate these reactions, the extraordinary process requires creating new routines and a different adaptation process.

Description
Keywords
Kovid-19
Citation
MERTOĞLU M (2020). KOVİD-19 SALGINININ EVDE KALMA SÜRECİNDE, ÇOCUK VE EBEVEYNLERİN KONTROL EDİLEMEYEN ÖFKE VE ŞİDDET DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(2), 255 - 266.