Publication:
Bir yeni roman uyarlaması olan 'Saatler' filminde metinlerarasılık ve göstergelerarasılık

Date
2011-07
Authors
Aktaş, Seda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Metinlerarasılık sanatın ve yaşamın her alanında görebileceğimiz, farklı metinlerin birbirleri ile olan, zaman ve mekan gözetmeyen ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Her sanat dalı kendi sanat disiplini içinde ya da farklı sanat disiplinleri arasında kendinden önce üretilmiş farklı yapıtlardan izler taşımaktadır. Bu izler açıkça göndermeler şeklinde olabileceği gibi daha örtük biçiminde görülebilmektedirler. Sinema kendinden önce var olan birçok sanat dalının özelliklerini bünyesinde toplayan ve gelişimini teknolojik gelişmeler ile koşut biçimde sürdüren bir sanat dalıdır. Sinemanın 7. sanat olarak adlandırılmasının nedeni onun yalnızca diğer sanatlardan sonra ortaya çıkmış olmasından değil, diğer sanatlara ilişkin birçok özelliği içermesindendir. Sinema var olduğu günden beri süregelen edebiyat ve sinema ilişkisi, romanların beyazperde uyarlamaları ile karşımıza çıkmaktadır. Uyarlama sırasında dilsel ve görsel kodlar arasında göstergelerarası değişimler olduğu gibi ayrıca ortaya uyarlanan roman dışında farklı bir yapıt çıktığından, bu yeni yapıt uyarlandığı roman ile metinlerarası bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada bir Yeni Roman uyarlaması olan ?Saatler? filminin uyarlandığı aynı adlı eser ile olan ilişkileri incelenmektedir. Ancak filmin uyarlandığı Michael Cunningham'ın aynı adlı romanı bir başka yeni roman olan Virginia Woolf'un ?Bayan Dalloway? adlı eseri ile birebir ilişkili bir yapıttır. Bu durumda ?Saatler? filmi incelenirken ?Saatler? romanı dışında filmin ?Bayan Dalloway? romanı ile olan ilişkileri ele alınmaktadır. Bu birbiriyle iç içe geçmiş yapıtlar sayesinde okuyucu ve izleyici için metinlerarası bir yolculuk mümkün olmaktadır.
Intertextuality is described as the relations between different texts which can be seen in every area of life and art without distinction of time and place. Each work of art has some traces of other work of arts whether they are found in the same art discipline or not. These traces can be seen as direct references to another work of art or they can be found in a more implicit way. Cinema is a kind of art that is a combination of all other arts and it shows its development parallel to technology. The reason that it is named as the seventh art is not only because it came out after other six arts but also it is a combination and has some traces of all other six art disciplines. The relation between cinema and literature can be obviously seen in the adaptations of novels to the cinema. While making novel adaptations it is impossible to avoid making intersemiotic change between the linguistic and visual codes. The adaptation is a different and unique work from the novel, so the new adaptation has an intertextual relation with the novel that it is adapted from. In this work the relations are analysed between the novel ?The Hours? and the adaptation of the same novel to the film. Michael Cunningham?s novel ?The Hours? is closely based on another example of a new novel ?Mrs. Dalloway? that is written by Virginia Woolf. In this case, while analyzing the movie ?The Hours? it is a necessity to find out the references and implications to the novel ?Mrs. Dalloway?.With the help of these closely related art works, an intertextual journey is possible for the readers and the spectators.
Description
Keywords
İletişim Bilimleri, Metinlerarasılık, Göstergelerarasılık, Sinema, Anlatı Türleri, Uyarlama, Virginia Woolf, Saatler, Communication Sciences, Intertextuality, Intersemiotics, Cinema, Types of Narrations, Adaptations, The Hours
Citation