Publication:
Freud'un kişilik birimleri (id-ego-süperego) ile reklam iletisinin izleyici üstünde yarattığı etkiler arasındaki baglantı : Magnum, kalbim benecol ve lösev reklamları üzerine bir araştırma

Date
2007-08
Authors
Oktuğ, Zeynep
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalısmanın konusu, televizyon reklamlarının izleyici üzerinde etkili olmasına yönelik arastırmalarda ruhbilimin kullanılmasına örnek olusturmak, ruhbilim ve reklam olgularına çalısma içerisinde kurulan baglantılar aracılıgıyla farklı bir bakıs açısı getirmektir. Çalısmanın hedefi, Freud'un yapısal kisilik kuramında yer alan kisilik birimlerinin -id,ego ve süperego- seçilen üç reklamda hangi biçimde ve ne amaçla yer aldıgını arastırmak, Freud'un kisilik birimlerinden yola çıkarak günümüzde reklam olgusunun kisilik özelliklerini, satın alma davranısı üzerinde etkili olacak biçimde kullandıgını ortaya koymaktır. Çalısmanın birinci bölümünde, Freud'un yapısal kisilik kuramı açıklanmıs, ikinci bölümde etkili iletisim aracı olarak reklamın islevi ele alınmıstır. Üçüncü Bölümde seçilen üç reklamdaki filmsel olgular çözümlenmistir. Dördüncü bölümde ise, kuramsal bölümde ve çözümleme bölümünde ortaya konulan baglantıları desteklemek amacıyla yapılmıs olan sormacanın açıklaması ve degerlendirmesi yapılmıstır. Çalısmanın sonunda, televizyon reklamlarının Freud'un kisilik birimlerine seslenecek biçimde hazırlandıklarında, izleyicinin satın alma davranısı üzerinde etkili olabilecekleri sonucuna varılmıstır.


This study deals with, the forming of an example of using psychology in research of the influence of the television-advertisement on viewers and to bring a different viewpoint to advertisement and psychology, by making connections between them. The target of the study is, to explore the reason of why the Freud?s character units ?id, ego, superego- and how they appear in three advertisements which are studied, and to explore that the advertisements use character properties of consumers in order to influence the purchase behaviour by investigating Freud?s character units thoroughly. In the first part of study, Freud?s character units and in second part the function of advertisements as means of effective communication are explained. In the third part of study, film facts of advertisements are analized. In fourth part, a poll, which is made for supporting the preceding parts, is explained and evaluated. At the end of the study, it is come to a conculusion, that if the advartisements on television are prepared to have effect on Freud?s character units, they can influence the purchasing behaviour of the viewers.

Description
Keywords
İletişim Bilimleri , etkili iletişim , Freud'un yapısal kişilik kuramı , tüketici davranışları , reklamlardaki filmsel olgunun çözümlenmesi , id-ego-süperego , Communication Sciences , effective communication , Freud's structuralist character theory , consumer behaviour , analizing the film facts of advertisements , id-ego-superego
Citation