Publication:
Coğrafi İşaretler

No Thumbnail Available
Date
2018-03
Authors
Metintaş, Ümit Melih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Fikri Mülkiyet Hukuku değişen dünyada önemli son derece fazla olan hukuk disiplinlerinden biri haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bu eğilimin giderek artacağnı da rahatlıkla söylememiz mümkündür. Kuşkusuz bunda dünya toplumların hızlı bir şekilde kentleşmesi, devletlerin yenilikçi teknolojilerdeki varlık mücadelesi varlık mücadelesi ve ekonomik üstünlük kurma arzusu gibi çok sayıda faktörün etkisi bulunmaktadır. Tüm bunlar ve daha fazlası piyasalara hakim olan liberal ekonomi modelini daha da rekabetçi kılmaktadır. Haliyle de bir mal veya hizmetin arzı kadar o mal ve hizmetin sahip olduğu hakların hukuk düzeninin sağladığı imkanlar ölçüsünde korunmasını sağlamak da üreticiler için menfaatleri adına elzem hale gelmiştir. Çalışmamda fikri mülkiyet hukukunda nispeten arka planda kalmış olan coğrafi işaretleri incelemiş bulunmaktayım. Coğrafi işaretlerin, ekonomisi tarıma dayalı tolumlardan kentleşme oranı yüksek sanayi toplumlarına kadar dünya üzerindeki tüm ekonomik sistemler için çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Fransa ve İtalya gibi sanayileşmiş ülkeler dahi tarımsal üretim ve bu alanda yarattığı markalarla yüksek ekonomik kazançlar sağlamaktadır. Ülkemiz için de coğrafi işaretlerin özellikle kırsal kalkınma adına büyük bir fırsat olacağı kanaatindeyim. Bu çerçevede konunun hem teorik hem de tescil prosedürünü içeren pratik kısmını incelemeye çalışmış bulunmaktayım.
Intellctual property law has become one of the most important disciplines of law in the changing world. We can easily say that this tendency will increase gradually in the century, which we live in. Of course. There are many factors in this, such as the rapid urbanization of world societies, the struggle of existence of States in innovative Technologies and the desire to establish economic superiority. All this and more makes the model of the liberal economy, which dominates the markets, even more competitive. Therefore, it has become essential for producers to protect the rights of the goods and services as much as the provision of the legal order as far as the supply of good or service.In my study, I have remained relatively in the background of intellectual property law. I believe that geographical signs is verv important for all economic sytems in the world from, from agriculture based societies to industrial societies with high urbanization rates. Even industrialized countries such as France and Italy provide high economic gains with agricultural production and brands created in this area. I believe that geographical signs will be a great opportunity for our country, especially for rural development. I this context, I have tried to examine both the theoretical part and the practical part of the subject, which includes the registration procedure.
Description
Keywords
Coğrafi işaretler, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Tescil, Hükümsüzlük, Haksız fiil, Geographical Signs, Industrial Property Law, Turkish Patent an Trademark Office, Registration, Invalidity, Tortious Act
Citation