Publication:
Mevduat ve katılım bankacılığının karşılaştırılması: Banka çalışanları üzerine bir araştırma

Date
2020
Authors
Mutlu, Burak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Banka, para, kredi ve sermaye alanlarına dahil olan her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel veya kamusal kişilerle işletmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını karşılama faaliyetlerinde bulunan bir ekonomik birimdir. Çok sayıda ve farklı sektörlerde bulunan müşterilere hizmet veren bankalar, yapılanmaları, işleyiş biçimleri ve faaliyet alanlarıyla birbirlerinden farklı isimlerle anılmaktadırlar. Katılım bankacılığı, mali sektörde faizsizlik düşüncesi ile çalışan, bu şartlara uygun olarak her türlü bankacılık işlemlerini gerçekleştiren kurum ve kuruluşlardır. Klasik bankacılık ise faiz oranı önceden belirlenmiş durumlarda fon fazlasını toplayarak, bankanın kendi belirlediği faiz oranı değerinden kimin fon ihtiyacı varsa kredi şeklinde kullandıran kuruluşlardır. Mevduat ve katılım bankacılığının karşılaştırılması: banka çalışanları üzerine bir araştırma başlıklı bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bankacılığa genel bir bakış, ikinci bölümde mevduat ve katılım bankacılığı, üçüncü bölümde mevduat bankaları ve katılım bankalarının personel sayıları, aktif büyüklükleri, toplanan fonlar, kullandırılan fonlar, dönem kar-zararları açısından karşılaştırması, dördüncü bölümde ise derinlemesine görüşme yöntemi ile mevduat ile katılım bankaları çalışanlarının bakış açılarına yer verilecektir.


The Bank is an economic unit that carries out and regulates all kinds of transactions in the areas of money, credit and capital, and carries out activities to meet all kinds of needs of private or public individuals and businesses in this field. Banks that serve customers in many and different sectors are known by different names with their structures, ways of operation and fields of activity. Participation banking is the institutions and organizations that work with the idea of interest in the financial sector and carry out all kinds of banking transactions in accordance with these conditions. Classic banking, on the other hand, is the institutions that collect the excess funds in cases where the interest rate is predetermined, and use the loan, in the form of credit, of the bank's own interest rate value. Comparing deposit and participation banking: This study titled a research on bank employees consists of four chapters. An overview of banking in the first section, deposit and participation banking in the second section, the number of personnel of deposit banks and participation banks in terms of the number of assets, asset sizes, funds collected, funds utilized, period profit-loss comparison, and in the fourth section, in-depth interview method. The perspectives of employees of banks will be included.

Description
Keywords
Bankacılık , Banking
Citation