Publication:
Türkiye'de Faiz Oranı ile Döviz Kuru İlişkisinin Analizi (2003-2020)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Dereli, Deniz Dilara
Küçük, Eda

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Ekonomilerde faiz oranı ve döviz kuru makroekonomik istikrar açısından iki önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple döviz kuru ve faiz oranı arasındaki etkileşimin ekonomi politikalarının düzenlemesinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 2003-2020 döneminde döviz kuru ve faiz oranı arasındaki nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisi incelenmiş ve uzun dönemde karşılıklı ilişki tespit edilmiştir.
Interest rate and exchange rate stand out as two important factors in terms of macroeconomic stability in economies. For this reason, the interaction between exchange rate and interest rate should be taken into account in the regulation of economic policies. In this study the causality and cointegration relationship between exchange rate and interest rate in Turkey for 2003-2020 period are examined and mutual relationship in the long term is identified.

Description

Keywords

Faiz Oranı, Döviz Kuru, Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi, Intererst Rate, Exchange Rate, Causalitiy Analysis, Cointegration Analysis, E40, E50

Citation