Publication:
Türkiye'de Faiz Oranı ile Döviz Kuru İlişkisinin Analizi (2003-2020)

Date
2021
Authors
Dereli, Deniz Dilara
Küçük, Eda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ekonomilerde faiz oranı ve döviz kuru makroekonomik istikrar açısından iki önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple döviz kuru ve faiz oranı arasındaki etkileşimin ekonomi politikalarının düzenlemesinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 2003-2020 döneminde döviz kuru ve faiz oranı arasındaki nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisi incelenmiş ve uzun dönemde karşılıklı ilişki tespit edilmiştir.


Interest rate and exchange rate stand out as two important factors in terms of macroeconomic stability in economies. For this reason, the interaction between exchange rate and interest rate should be taken into account in the regulation of economic policies. In this study the causality and cointegration relationship between exchange rate and interest rate in Turkey for 2003-2020 period are examined and mutual relationship in the long term is identified.

Description
Keywords
Faiz Oranı , Döviz Kuru , Nedensellik Analizi , Eşbütünleşme Analizi , Intererst Rate , Exchange Rate , Causalitiy Analysis , Cointegration Analysis , E40 , E50
Citation