Publication:
Fransız Hukukunda Ölümden Sonra Etkili Vekâlet (le Mandat à Effet Posthume)

Date
2016-07
Authors
Akbıyık, Cem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Fransız hukukunda ölmden sonra etkili vekalet kurumu miras hukukuna ilişkin 2006 tarihli bir reform kanunu kapsamında ilk defa yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Bu yeni düzenleme terekenin miras bırakan tarafından atanan bir vekil aracılığıyla yönetilmesine imkan sağlaması nedeniyle kurumun lehine ve aleyhinde yapılan tartışmaları da derhal beraberinde getirmiştir. Fransız öğretisinde post mortem vekaletin başarılı olması için uygulamanın da ona yaraşır biçimde formüle edilmesi ve hayata geçirlmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu çalışmanın başlıca amacı ölümden sonra etkili vekalet kurumunu yalnızca mukayeseli hukuk bakımından incelemenin ötesinde Türk hukukunda da benzer bir düzenlemenin yapılması durumunda Fransız hukukunda yaşanan tecrübelerin kaynak olarak dikkate alınmasını sağlamaktır.
Description
Keywords
Ölümden sonra etkili vekalet, Post Mortem yetkilendirme, Fransiz miras hukuku reformu, Tereke yönetimi
Citation