Publication:
Anonim şirket yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu üyelerinde aranan nitelikler

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Arslan, Nigar Beril
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yürürlüğe giren bu Kanun anonim şirketlerin yönetim kurulu yapısı, üye seçimleri ve üyelerin nitelikleri ile ilişkin birçok önemli ve esaslı yeniliği beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmamızda yeni TTK'ya göre, anonim şirketlerin yönetim kurulu yapısı, üye seçimleri ve üyelerin nitelikleri incelenecektir. Yeri geldikçe Eski TTK ile Yeni TTK kanunları arasındaki farklara da değinilecektir.


Traditionally, The Turkish Commercial Code (TCC) numbered 6102 has been published in Official Gazette dated 14.02.2011 and numbered 27846 and has been put into effect in 01.07.2012. This law has implied many important and essential innovation regarding the structure of the Board of Directors, member selection and qualifications of members of joint stock companies. Accordingly, structure of the Board of Directors, member selection and qualifications of members of joint stock companies shall be analyzed as per new TCC in this study. When the occasion arises, the differences between the laws of previous TCC and new TCC shall be mentioned.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation