Publication:
Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı Pazarlamanın Rolü: Hızlı Tüketim Markalarının Twitter Paylaşımları Üzerine İnceleme

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Üstündağ Eralp, Merve

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte her kesimden insanın günlük yaşamının bir parçası haline gelen, içeriğini bir kişinin değil, İnternet erişimi olan her bireyin belirleyebildiği sosyal medya ile pazarlama kavramı farklı bir boyuta taşınmıştır. Geleneksel kitle iletişim araçları ile tek taraflı gerçekleşen iletişimin çift taraflı diyalog halinde yaşandığı dijital platformlar bu kavramlara yeni bakış açıları geliştirmiştir. Dijital iletişim ile birlikte işletmeler ve hedef kitleleri arasındaki iletişim "anlık" hale gelmiştir. Mesajlar, hedef kitleye daha hızlı ulaştırılabilmekte ve geri bildirimleri anında alınabilmektedir. Sosyal medyanın gelişimi ve işletmeler tarafından hedef kitle ile iletişimde kullanılması ile birlikte, işletmeler arası rekabet ortamı dijital ortama taşınmıştır. Söz konusu dijital ortamda başarı hız ve güncellikle orantılıdır. Bu yeni pazarlama anlayışı çerçevesinde esas olan bütçenin satın alabileceği kitlesel medya değil, sosyal medya üzerinden ulaşılmış ve etkileşime geçilmiş hedef kitledir. Bu bağlamda, işletmelerin sosyal medya faaliyetlerini gündemi meşgul eden gelişmelere güncelliğini yitirmeden uyarlaması ve gündemin etkileşim yoğunluğundan faydalanarak hedef kitle ile iletişimde kullanılması olan "gerçek zamanlı pazarlama", pazarlama iletişimi kavramına getirilen yeni bir anlayış olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada, markaların sosyal medya üzerinden gerçekleştirmiş oldukları gerçek zamanlı pazarlama çalışmalarının yüksek kullanıcı etkileşimine erişebilmesi için gerekli olan unsurlar incelenmiştir.
Marketing notions had changed dramatically with the use of social media of which content is not determined by only a person but every individual who has the internet access. Digital communication which consists of bilateral communication like a dialog instead of a unilateral communication. Together with digital communication, the communication between companies and their target market has become "momentary". Now the messages can be delivered faster and feedbacks can be received instantly. Development of social media and its usage within the communication between organizations and their target audience have carried the competitive environment to the digital platform. Success in digital media is directly proportionate to reply speed and readiness. With the new understanding of marketing, essentiality is not the mass media but the target audience communicated through social media. In this context, "real time marketing" which means creating a message in a short time about the order of the day according to characteristics of the organizations and delivering the message to target audience, is a new understanding of the marketing and public relations notions. In this study, the elements required for brands to access high-user interaction on their real-time marketing activities through social media have been analyzed.

Description

Keywords

İletişim Bilimleri, Communication Sciences, Dijital pazarlama, Digital marketing, Pazarlama iletişimi, Marketing communication, Sosyal medya, Social media

Citation