Yayın:
Anxiety of Pre-Service Teachers about being Appointed to their Profession (A Mersin Case)

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016-08-08
Yazarlar
Üredi, Lütfi
Akbaşlı, Sait
Demirtaş, Berat
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
The purpose of this study was to investigate anxiety of pre-service teachers who had just started to university and who were at the final grade about being appointed to their profession. Population of this research included first and final grade students studying in the departmenst of Science Teaching, English Teaching, Classroom Teaching, Psychological Counseling and Guidance, Pre-School Teaching, Mathematics Teaching and Turkish Teaching departments at Faculty of Education of Mersin University. Because the population was accessible, there was no need to draw a sample, so all population was included in the study. Consequently, 418 pre-service teachers were included in the study. The“Pre-Service Teacher Anxiety Scale” that was originally develped by Borich and was adapted to Turkish context by Saban, Korkmaz and Akbaşlı (2004) was used to collect data. This scale was on 5-point Likert type, and included 3 dimensions as self-centered anxieties, student-centered anxieties, and task-centered anxieties. Research result indicate that anxiety towards being appointed to profession was found to be less in students of Pre-School Teaching department that had no KPSS Content Knowledge Test that was supposed to taken after graduation for appointment. Furthermore, final year students’ anxiety towards being appointed was found to be higher than the first year students.
Bu çalışmanın amacı üniversiteye yeni başlayan adaylar ile son sınıfta olan öğretmen adaylarının mesleğe atanma kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evren ulaşılabilir olduğu için tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış 418 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile birlikte günümüzde uygulanan “Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”nin öğretmen adaylarının mesleğe atanma kaygıları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu da araştırılacaktır. Çalışmada Saban, Korkmaz ve Akbaşlı (2004)’nın Borich’den uyarlanarak geliştirdiği “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçek 5’li likert modelinde olup; ben merkezli kaygılar, öğrenci merkezli kaygılar ve görev merkezli kaygılar olmak üzere toplam 3 boyuttan oluşmaktadır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlik KPSS Alan Bilgisi Testi olmayan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin mesleğe atanma kaygıları diğer adaylara göre daha az çıkmıştır. Ayrıca son sınıf öğrencilerinin mesleğe atanma kaygıları birinci sınıf öğrencilerine göre yüksek çıkmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Pre Service Teacher, Anxiety, KPSS Exam (Public Personnel Selection Exam), Teaching Knowledge Test, Öğretmen Adayı, Meslek, Kaygı, Kpss Sınavı, Öğretmenlik Bilgisi Testi
Alıntı