Publication:
Günümüzde değişen ve gelişen halkla ilişkiler uygulamalarında, fanatizm ve bireysellik olgusunun incelenmesi; Fenerbahçe spor kulübü fener ol kampanyası örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Sarıcaoğlu, Özge
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İnsanlığın ortaya çıkışı kadar eski olan iletişim, dönemler içinde gelişmiş ve modern dünyada hayatın her alanında yer almaya başlamıştır. Kurumsallaşmanın ve globalleşmenin artmasıyla beraber kendine kimlik edinen halkla ilişkiler, iletişim olgusuyla birleşerek kurum ve kuruluşların odak noktası haline gelmiştir. Kapital düzenin gelişmesi ve buna paralele olarak hızla büyüyen spor endüstrisi de taraftarıyla daha sağlıklı iletişim kurmayı kendine amaç edinen halkla ilişkileri bünyesine katarak çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Sporun, özellikle de futbolun beraberinde getirdiği rekabet duygusuyla ortaya çıkan fanatik taraftarlarla olan iletişimin önemi günden güne artmaktadır. Fanatik taraftarın takımına karşı geliştirdiği duygusal derin bağ kontrol edilemediği takdirde büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışma içerisinde fanatik taraftarların da yer aldığı kulübe destek amaçlı kampanyalar ile paylaşımcılık duygusunun getirdiği sonuçların nasıl anlaşıldığı ve algılandığı Fenerbahçe Spor Kulübünün "Fener Ol" çalışması üzerinden incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 8 kampanya katılımcısı üzerinden farklı bulgular tespit edilmiştir. Bu bulgulardan biri kulüplerin bu hazırladığı kampanyaların taraftarlarla var olan bağlarını daha da güçlendirip güçlendirmediğidir. Bu soruya verilen cevapların çoğunluğu ya şartlı olarak ya da şartsız olarak kesinlikle katıldığıdır. Bu durum bize bağ oluşumu için kampanyaların olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışma ile ortaya çıkan bir diğer önemli tespit ise kampanyanın hem yeni medya hem de geleneksel medya üzerinden çalışmaya katılan taraftarların haber alabilmesi ve bunu bir açıdan kayda değer bulup takip etmesidir. Bu durum bizi şu gerçeğe de ulaştırabilmektedir. Eğer hem geleneksel hem de yeni medya araçlarını kulüpler çeşitli olumlumalar üzerinden sıklıkla gerçekleştirirlerse bu iletiler taraftarlar tarafından takip edilip dikkate alınabileceğidir.
The communication as a discipline, which is as old as the emergence of humanity, developed over time and started to take place in all areas of life in the modern world. With the increase of institutionalization and globalization, public relations which have acquired an identity for themselves, have become the focal point of institutions and organizations by combining with the phenomenon of communication. The development of the capital order and parallel to this, the sports industry, which has a rapidly growing crowd target audience, also conducts various studies by incorporating the public relations discipline in order to establish a healthy communication with each party it is in contact with. The importance of communication with fanatical fans, who emerge with the sense of competition brought about by sports, especially football, is increasing day by day. The emotional deep bond that the fanatic fan develops towards his team causes big problems if it cannot be controlled. In this thesis study, Fenerbahçe Sports Club's "Be Fener" campaign, in which the positive results of the feeling of sharing by supporting the club of the fanatic fans are seen, has been examined in detail.
Description
Keywords
Halkla İlişkiler, Fanatik, Futbol kulüpleri, Futbol takımları, Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler kampanyası, Public Relations, Fanatic, Football clubs, Football teams, Public relations, Public relations campaign
Citation