Publication:
Temalı Konut Projelerinde Kullanılan Reklam Dilinin Kent Yaşamındaki Postmodern Göstergeleri

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Karabağ, Çiğdem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ADAMOR Araştırma Danışmanlık Medya Organizasyon Yayıncılık Ltd. Şti.
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kent ve kent nosyonu, postmodern tüketim kültürünün etkisi ile oluşan toplumsal örüntüler çerçevesinde, bu üslubu yansıtan temalı mekânlara dönüş(türül)mektedir. Postmodernizm karakterini sergileme çabası içinde kurgulanan mimari yapılanmalar, gösterge ve imajlarla bireye gerçekdışı bir yaşamın anahtarını sunmaktadır. Alman felsefeci Walter Benjamin, kapitalizmin reklam gibi dinamikleri kullanarak her türlü imgeyi kendi içine alma ve dönüştürebilme durumunu “imgeleri çalmak” olarak tanımlamaktadır. Postmodern kentteki yaşam anlayışı artık “hipergerçeklik” kavramı üzerinden temalı konut projeleri adı altında işleyen bir model kurgulamaktadır. Yapay ortamlarda kurulu kopyala-yapıştır inşası ile gerçekleşen yeni kent parçaları; Baudrillard’ın rasyonel gerçekliğin yerini sentetik gerçekliğin alması olarak adlandırdığı ”simülakr” kavramıyla ilişkilenmektedir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında; 2000-2020 yılları arasında yazılı ve görsel medyada yayınlanan, reklam tanıtımlarında tema içeriği olan ve İstanbul kenti özelindeki çoklu konut üretimleri incelenmektedir. Projeler konut proje görselleri, reklam metinleri ve tanıtım filmleri üzerinden seçimler yapılarak söylem analizi yöntemiyle değerlendirilmektedir. Böylelikle, postmodern tüketim kültürünün mimari üslubu eklektik bir anlayış ile çevreleyen reklam dilinin yansımaları ve yeni yaşam kültürünün göstergeleri ortaya koyulmuştur.

Description
Keywords
Postmodernizm , Temalı Konut Projeleri , Tüketim Kültürü , Reklam Dili , Gösterge
Citation
KARABAĞ Ç, HASGÜL E (2020). Temalı Konut Projelerinde Kullanılan Reklam Dilinin Kent Yaşamındaki Postmodern Göstergeleri. İdealkent, 11(31), 1576 - 1603. 10.31198/idealkent.745638