Publication:
Ergenler İçin Aile Yemekleri Ölçeği'nin Geliştirilmesi

dc.contributor.authorkermen, seda
dc.contributor.authorAKTAÇ, ŞULE
dc.contributor.authorID268496tr_TR
dc.contributor.authorID40690tr_TR
dc.date.accessioned2019-08-28T09:03:06Z
dc.date.available2019-08-28T09:03:06Z
dc.date.issued2019-04
dc.description.abstractGiriş: Aile yemekleri, aynı evde yaşayan aile fertlerinin çoğu veya tamamı ile aynı yerde ve aynı anda yenilen yemekler şeklinde tanımlanmaktadır. Birlikte yemek yeme eylemi aile hayatında merkezi bir noktadır. Ailenin, ergenlik döneminde artan bağımsızlığa ve akran etkisine rağmen beslenme davranışları üzerinde etkisi devam etmektedir.tr_TR
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmada, ergenlerin aile yemeklerine yönelik tutum ve davranışlarını değerlendirmek için bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractYöntem: Bu araştırma, 2018-2019 yılında İstanbul ili Zeytinbumu ve Bakırköy ilçelerinde yer alan liselerde toplam beş grup ile yürütülmüştür. Ölçeğin yapısının ortaya çıkarıldığı grup 662 öğrenci ve yapısının doğrulandığı grup 326 öğrenciden oluşmaktadır. Kişisel Bilgi Formu, Aile Yemekleri Ölçeği ve Hollanda Yeme Davranışı Anketi kullanılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractBulgular: Açımlayım faktör analizine göre ölçek 4 alt boyut (Önem, İletişim, Besin Tüketimi ve Besin Tercihi) ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı için açıklanan varyans %58,196'dır. Madde toplam korelasyonları 0,573-0,835 arasında değişmektedir. Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayıları ölçeğin tamamı için 0,878 ve alt boyutlar için 0,761-0,917 arasında değişmektedir. Birinci düzey dğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre X2/df= 1,997, SRMR=0,047, RMSEA=0,055, CFI=0,929 ve TLI=0,918 olarak bulunmuş, modelin iyi uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre X2/df=2,006, SRMR=0,049, RMSEA=0,056, CFI=0,928 ve TLI=0,917 modelin bu değerler açısından iyi uyum gösterdiğini belirtmektedir. Ölçeğin tamamından ve her bir alt boyuttan toplam puan alınabilmektedir. Test-tekrar test korelasyonları, ölçeğin tamamı için 0,90 ve alt boyutlar için 0,72-0,92 arasında değişiklik göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractSonuçlar: Aile yemeklerinin sürekli değişen ve gelişim gösteren çok faktörlü yapısını ergenlerin gözünden değerlendirmek için Aile Yemekleri Ölçeği kullanılabilir. Bu ölçek, Türk kültüründe ergen popülasyonu için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5174
dc.language.isotrtr_TR
dc.relation.journal2. Uluslararası Sağlık Bilimlerive Yaşam Kongresitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAile Yemekleritr_TR
dc.subjectErgenlertr_TR
dc.subjectÖlçektr_TR
dc.subjectBesin Tüketimitr_TR
dc.subjectBesin Tercihitr_TR
dc.subjectFamily Mealstr_TR
dc.subjectAdolescentstr_TR
dc.subjectScaletr_TR
dc.subjectFood Consumptiontr_TR
dc.subjectFood Preferencetr_TR
dc.titleErgenler İçin Aile Yemekleri Ölçeği'nin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dspace.entity.typePublication

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.82 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: