Publication:
Duygu Paylaşımında Davranış Göstergesi Olan “Sarılma-Kucaklaşma” Eyleminin Televizyon Reklamlarında Kullanımı Ve Bir Çözümleme Örneği: “Turkcell Hayat Paylaşınca Güzel” Reklam Filmi

Date
2012-01
Authors
Sağıroğlu, Yakup
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
nsan davranışının temelinde yer alan duyguların markalar tarafından hedef kitleye sunulmak üzere tasarlanan görsel-işitsel iletilerde giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda müşteri sadakatinin pazarlama çerçevesinde ele alındığı TV reklamlarında gündelik yaşamdan karelerin sıkça görülmesi, hedef kitlenin algısını bu yönde etkileme amacı söz konusudur. Tasarlanan görsel-işitsel öğelerin bütünlüğünün korunması ve oluşturulan anlatının kampanya amacıyla örtüşmesi çalışmanın çerçevesini belirlemektedir. Bu bağlamda sevgi paylaşımının sarılma-kucaklaşma eylemi ile gösterildiği “Turkcell’in Hayat Paylaşınca Güzel” reklam filminin göstergebilimsel yaklaşımla ele alındığı çalışmada dokunma, kucaklaşma ve sarılma kavramlarına değinerek, paylaşma eyleminin göstergeleri incelenmektedir. Bu çerçevede anlatı oluşturucularının (kişi, zaman ve uzam) “sevgi paylaşımı” teması ile bütünlüğünün irdelenmesi gerçekleştirilmektedir. Reklam filminin genel betimlemesinin yapıldığı çalışmada, teknik özellikler açısından da bütünlüğün korunması çeşitli ölçütlerle ortaya konması hedeflenmekte, filmdeki olay örgülerinin gösteren-gösterilen ilişkisi çerçevesinde anlamlandırılmasında oluşacak duygu durumunun üzerinde durulmaktadır.
Description
Keywords
Paylaşma, Kucaklaşma-Sarılma, Müşteri Sadakat, Göstergebilimsel Yaklaşım, Turkcell, Sharing, Hug-hug, Customer Loyalty, Semiotic Approach
Citation