Publication:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü

Date
2007-07
Authors
Yıldız, Ceren
Demir, Nazlı Hilal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de teminat altına alınan düşünceyi açıklama özgürlüğü, Anayasanın ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleriyle birlikte ele alınmıştır. Düşünceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin yapılacak sınırlandırmaların dar yorumlanması gerekliliği belirtilerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer verilen düzenlemenin ihlali, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdiği önemli kararlar ışığında incelenerek, yapılan genel bir değerlendirme ile sonuçlandırılmıştır.
Description
Keywords
Düşünceyi açıklama özgürlüğü, TCK, AİHM içtihatları, Kararların uygulanabilirliği
Citation