Publication:
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Erdil Şahin, Begüm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermaye kaynağıdır. Bu yatırımlar sermaye sağlamanın yanında ekonomik büyümeyi, ihracatı, istihdamı olumlu yönde etkiler ve teknik bilgi, üretim, yönetim ve pazarlama bilgisinin ülkeye transferini gerçekleştirir. Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet edebilen bir ekonomiye dönüşümü için de doğrudan yabancı sermaye yatırımları önem taşımaktadır. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çabalara rağmen, özellikle yeni üretim kapasitesi yaratmaya dönük yabancı yatırımcılar için Türkiye halen cazip bir ülke konumuna gelememiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının analizini yaparken bu yatırımların makro ekonomik etkilerini incelemek, yatırımlarının artış yetersizliğini ve bunu önlemek için yapılması gereken uygulamaları açıklamaktır.


Foreign direct investments are important sources of capital for the developing countries. Besides serving as a capital, these investments also affect economical development, export and employment positively and provide the transfer of technical, production, management and marketing knowledge to the countries. Foreign direct investments are also important for the transformation of Turkey into a globally competitive economy. Despite the efforts for improvement of investment environment, Turkey is still not an attractive country for the foreign investors aiming to create new production capacities. While the aim of this study is to analyze the foreign direct investments in Turkey, it is also to investigate the macroeconomical impacts of these investments, the insufficient increases of these investments and to explain what could be done to prevent these insufficiencies.

Description
Keywords
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı , Türkiye , Ekonomik Etki , Foreign direct investments , Turkey , Economical impact
Citation