Publication:
Androgojik yaklaşımlar çerçevesinde kurumsal akademilerin Türkiye'de konumlandırılması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Alioğlu, Buse
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bilginin sürekli olarak değiştiği ve geliştiği günümüzde, işletmelerin de iş süreçleri ve insan kaynağı beklentileri de değişime uğramaktadır. Bu noktada beşeri sermayenin yeni süreçlere uygun hale getirilmesi hususunda işletmeler çeşitli çözüm arayışlarına girmişlerdir. Bu çözümlerden biri 90'lı yıllardan başlayarak günümüze kadar gelen süreçte ehemmiyet kazanan kurumsal akademilerdir. Günümüzde şirketlerin vazgeçilmez bir stratejik destekçisi olan kurumsal akademiler, insan kaynağı yetiştirerek işletmelerin rekabet ortamında üstünlük sağlamasının bir vasıtası olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de kurumsal akademi kavramının nasıl algılandığı, kurulum amaçlarının neler olduğu, işletmelere ne gibi yararlar sağladığı ve nasıl konumlandırıldığı ele alınmıştır. Birinci bölümde; eğitim ve geliştirme kavramlarının tanımları, süreçleri, eğitimde yetişkin öğrenmesi, pedagoji ve androgoji kavramlarının tanımları ve bu kavramlarla öğrenme incelenmiştir. İkinci bölümde; kurumsal akademi kavramından yola çıkarak tarihi, gelişim aşamaları, gruplandırılması ve işletmeler içerisindeki konumu, işletmeye katkıda bulunduğu faydaları, yetkinlikleri, dünyada ve Türkiye'deki örnekleri incelenmiştir. Son bölüm olan araştırma bölümünde ise; kurumsal akademilerin kurulum amaçlarının neler olduğunun, işletmelere ne gibi yararlar sağladığının ve nasıl konumlandırıldığının test edilmesi için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için modeller kurulup, modelleri test etmek için regresyon analizi yapılmıştır.


In today's world where information is constantly changing and improving, business processes and human resource expectations of companies are also changing. At this point, companies have sought various solutions in order to make human capital suitable for new processes. One of these solutions is corporate academies, which have gained importance since the 1990s. Today, as indispensable strategic supporters of companies, corporate academies are considered to be a tool for competitive advantage by providing companies with human resources. In this study, perception of corporate academies, goals of their establishment, their benefits for companies and how they are positioned in Turkey are discussed. In the first chapter, the descriptions and processes of concepts of training and development, adult learning in training, and the meaning of pedagogy and andragogy are examined. In the second chapter, the history, development process, grouping and positioning of corporate academy concept, its benefits for businesses and examples from all around the world, especially Turkey, are analyzed. Lastly, in the research chapter, there is a statistical test to determine the benefits of corporate academies for businesses and how they are positioned in organizations. The test method is based to regression analysis by modelling for viewing the relations of variables.

Description
Keywords
Kurumsal Akademiler , Eğitim , Geliştirme , Pedagoji , Pedagoji , Corporate Academies , Training , Development , Pedagogy , Andragogy
Citation