Yayın:
Ali Şir Nevâyî'nin Târih-i Enbiyâ ve Hükemâ adlı eserinin cümle bilgisi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2021
Yazarlar
Yangıner, Oğuzhan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Ali Şir Nevâyî Türk edebiyatının en güzide şahsiyetlerinden birisidir. Onu güzide kılan en önemli özelliklerinden birisi de çok yönlü bir şahsiyet olmasıdır. O alim, şair, devlet adamı ve nâsirdir. Bu tezde Ali Şir Nevâyi'nin Tarih-i Enbiyâ ve Hükemâ adlı eserinde cümle yapıları incelenmiştir. Tasnifler günümüz tasniflerine uygun olarak tahlil edilmiş ve buna göre bir değerlendirme yapılmıştır. Eser Prof. Dr. Leyla Karahan'ın Türkçenin Söz Dizimi adlı kitabı esas alınarak tasnif edilmiştir. Eserde ki'li bağlı/birleşik cümle ve bağlı cümle yapılarının çokluğu dikkat çekicidir. Her bir cümle madde başı olarak incelendiğinde kurallı cümle ve fiil cümlesinin sayıca üstünlüğü görülmektedir.
Ali Şir Nevâyî is one of the most distinguished figures of Turkish literature. One of the most important features that make him distinguished is that he is a versatile personality. He is a scholar, poet, statesman and poet. In this thesis, sentence structures in Ali Şir Nevâyi's work named Tarih-i Enbiyâ ve Hükemâ were examined. The classifications were analyzed in accordance with today's classifications and an evaluation was made accordingly. Artwork Prof. Dr. It has been classified on the basis of Leyla Karahan's book titled Turkish Syntax. The multiplicity of dependent/compound sentence and dependent sentence structures in the work is remarkable. When each sentence is examined as per item, it is seen that the predominant sentence and verb sentence are superior in number.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature
Alıntı