Yayın:
Sağlık yapılarında şifa bahçeleri ve günümüz hastanelerinde kullanımı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2021
Yazarlar
Turgay, Yağmur
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İnsan bulunduğu fiziksel ortamdan etkilenen bir varlıktır. Fiziksel ortamın rengi, kokusu, aydınlatması ve daha birçok özelliği insan psikolojisini etkilemektedir. Bu durum mimari tasarımları da yönlendiren bir konudur. İnsan – çevre etkileşiminden yola çıkılarak özellikle sağlık yapılarının tasarımlarına çok eski dönemlerden itibaren bu etkileşim göz önüne alınarak başlanmış, doğanın ve yeşilin iyileştirici gücü üzerinden sağlık yapılarının tasarlanması sağlanmıştır. Dünyada kökenleri antik döneme değin rastlanan, Türk tarihinde ise İslam Devletlerinden sonra özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde darüşşifalar üzerinden devam eden şifa bahçeleri geleneği, sağlık yapılarının çevre unsurunun tedavi üzerindeki etkisi göz önüne alınarak sürdürülen bir gelenektir. Bu gelenek günümüzde de farklı şekillerde devam ettirilmekte olup, modern sağlık yapıları tasarımlarında da şifa bahçelerinin iyileştirici gücü göz önüne alınmaktadır. Bu çalışmada Acıbadem Altunizade Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Medicana Kadıköy Hastanesi ve Memorial Bahçelievler Hastanesi'nin iç ve dış tasarımları üzerinden şifa bahçelerinin modern tasarımlara uygulanma biçimi araştırılarak sonuçlarıyla sunulmuştur.
Man is an entity that is affected by his physical environment. The color, smell, lighting and many other features of the physical environment affect human psychology. This is a subject that also guides architectural designs. Starting from the human-environment interaction, especially the designs of health buildings have been started by considering this interaction since ancient times, and health buildings have been designed through the healing power of nature and green. The tradition of healing gardens, whose origins can be found in the world until the ancient period, and continued in Turkish history, especially in the Seljuk and Ottoman Empires after the Islamic States, is a tradition that is maintained by taking into account the effect of the environmental element of health buildings on the treatment. This tradition is continued in different ways today, and the healing power of healing gardens is taken into account in the designs of modern health buildings. In this study, the application of healing gardens to modern designs through the interior and exterior designs of Acıbadem Altunizade Hospital, Koç University Hospital, Medicana Kadıköy Hospital and Memorial Bahçelievler Hospital has been researched and presented with its results.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Mimarlık, İç Mimari ve Dekorasyon, Architecture, Interior Design and Decoration
Alıntı