Yayın:
Teachers’ Metaphors on a School Organization

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2015-12-01
Yazarlar
Erim Eker, Bengi
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
As part of the late interest in the symbolic-interpretive approach to organizations, metaphors have attracted the attention of organization scientists in terms of their potential value in organizational analysis. Consistent with this, the purpose of this study was to identify the perceptions and descriptions of teachers on present and desired organizational structure and processes in a school in Turkey by using metaphors. In examining the organizational structure and processes, metaphors were used as an analysis technique. The results indicate that there seems to be a widely shared dissatisfaction among the teachers about the school which is, from the teachers’ point of view, largely structured on mechanistic assumptions ignoring the needs of the teachers. Metaphors are very powerful analysis tools in capturing the various domains of a single organization (structural, human resources, sysmbolic/cultural) in a single study.
Kurumlara sembolik-yorumlamacı yaklaşımların bir parçası olan metaforlar örgüt bilimcilerin bir hayli ilgisini çekmektedir. Metaforlar bir kurumun yapısını, insan kaynaklarını ve kültürünü incelemek için oldukça etkili analiz araçlarıdır. Bu çalışmada metaforlar (mecaz yöntemi) kullanılarak bir okuldaki öğretmenlerin gözünden kurumun mevcut örgütsel yapısı ve olması istenilen ideal yapısı analiz edilmiştir. Kullanılan mecazlar arasındaki ortak noktalar okulda oluşan kültürü sergilemektedir. Sonuçlar öğretmenlerin algısından okul örgütünün mevcut yapısı ve olması istenilen ideal yapısı arasındaki farklar olduğu ortaya koymuştur.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Metaphor, Symbolic Interpretive Approach, Educational Administration, Organizational Theory, School Leadership, Metafor, Okul Kültürü, Eğitim, Okul Liderliği, Kurumsal Teori, Eğitim Yönetimi, Sembolik/Yorumlamacı Yaklaşım
Alıntı