Publication:
Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Sorunları: İstanbul İli Analizi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-04
Authors
Direk, Didem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ev hizmetleri, çalışanın kendi evi haricinde ve belirli bir ücret karşılığında yerine getirilen; temizlik yapma, çamaşır yıkama, yemek pişirme vb. günlük ev işleri demektir. Bu hizmetler çoğunlukla kadınlar tarafından yapılırken, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından diğer iş kollarından farklı özellikler taşıyan bir yapı arz etmektedir. Bu araştırmada, Türkiye’de, kayıtdışılık, sosyal güvencesiz çalışma, düşük ücret, düzensiz çalışma saatleri, işten çıkarmalar gibi temel sorunların yaşandığı ev hizmetleri alanında çalışan kadınlar, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, ev hizmetlerinde çalışan kadınlara düzenlenecek anketler ve ev işçileri sendikası ile yapılacak derinlemesine mülakat yöntemleriyle durum ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

Description
Keywords
Ev işçileri , Çalışan Kadınlar , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği , Home workers   , working Women   , Worker's health and work safety
Citation