Yayın:
Üniversitesi öğrencilerinin kafein tüketiminin değerlendirilmesi

No Thumbnail Available
Tarih
2019-10-10
Yazarlar
Cin, Pelin
Batar, Nazlı
Güçlü, Duygu
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve günlük ortalama kafein alimim değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışma İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde okuyan, çalışmaya katılmayı kabul eden 42 kadın öğrenci ile yürütüldü. Öğrencilerin demografik bilgileri, beslenme alışkanlıkları ve kafein içeren besin tüketimi sıklığını değerlendiren bir sorgulama anketi kullanıldı. Antropometrik ölçümleri (BKİ) yapıldı. Bulgular: Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kadın öğrencilerin yaş ortalaması 19,9±0,8 yıl, BKİ ortalaması 21,2 ± 3,0 kg/m2’dir. Öğrencilerin %50’si 3 ana öğün, %45,2’si 2 ana öğün yapmaktadır. Öğrencilerin günlük kafein tüketim miktarı 232,1±196,6 mg’dır. Öğrencilerin %61,2’si öğle öğününde kafeinli içecekleri tercih etmektedir. Öğrenciler BKİ’ye göre zayıf olan öğrencilerin %25’i <250mg, %87,5’i 251-500mg, obez olanların %12,5’i 251-500 mg kafein tüketmektedirler. Öğrencilerin BKİ sınıflamasına göre kafein tüketimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre üniversiteye giriş sınavı sonrası, üniversitede eğitim öğretim gören ve sınav stresi devam eden öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması akademik başarıları için önemlidir. Fazla kafein tüketiminin, uykusuzluğa, baş ağrısına, konsantrasyon bozukluğuna, kalp atımı ve kan basıncında artışa, mide sorunlarına ve menopoz riskinde artışa sebep olabilmesi nedeni ile üniversite öğrencilerinde de tüketim miktarına dikkat edilmelidir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kafein, Beslenme, Sağlık, Kafeinli İçecekler
Alıntı