Publication:
Alman Hukukuna Göre Aciz Halinde İş Hukuku

Date
2017-07
Authors
Walker, Wolf Dietrich
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Almanya'da 2016 yılında yaklaşık 22.000 aciz halinde işletme bulunmaktaydı. Bu, Aciz Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana karşılaşılan en düşük sayıdır. Önceki yıllarda bu sayı bariz bir şekilde daha yüksekti. 2009 yılında bu sayı yaklaşık 33.000'dir İşletmelerin aciz haline düşmeleri nedeniyle her zaman birçok iş kaybı yaşanmaktadır. 2016 yılında bu sayı yaklaşık olarak 221.000 idi. 2009 yılında ise 2016 yılının iki katından daha fazla idi; rakamsal olarak ifade etmek gerekirse yaklaşık 520.000 idi. İşletmelerin aciz sürecine girmesi, iş hukuku bakımından birçok farklı soruyu gündeme getirmektedir. Bunlar; aciz halidneyken iş sözleşmesinin akıbeti ne olacaktır? hangi özel düzenlemeler iş ilişkisinin sona erdirilmesinde geçerlidir? İşçinin ücreti ve işyeri emeklilik ödenmesi nasıl korunmaktadır? Aciz idaresi işyerinin bütün faaliyetlerini durdurursa veya başka birine devrederse iş hukukuna ilişkin hangi sonuçlar ortaya çıkar? Aşağıda Alman kanun koyucusunun bu soruları nasıl çözdüğü iki aşamada açıklığa kavuşturulacaktır. İlk aşamada, kısaca aciz durumundaki işletmeler hakkında yargılama süreci ortaya konulacaktır. İkinci aşamada ise bunun iş hukuku bakımından arz ettiği hususiyetler açıklanacaktır.
Description
Keywords
Aciz hali
Citation