Publication:
Çocuk oyun parklarında modül tasarımında ahşap-plastik kompozit malzemenin kullanım olanakları

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-07
Authors
Erkan, Özge
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık Bölümü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada; gelişen teknolojiler sayesinde her geçen gün daha önem kazanan kompozit malzemelerin önemine değinilmis, ahşap-plastik kompozit malzemeler incelenip, çocuk oyun parklarında modül tasarımında bu malzemenin kullanım olanakları konusunda bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde; konunun tanımı, çalışmanın amacı ve kapsamı anlatılmaktadır. İkinci bölümde; kompozit malzemenin tanımı yapılmakta, kullanım alanları ve performans değerleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde; ahşap-plastik kompozit malzeme tanıtılmakta, gelişim ve üretim süreci hakkında bilgiler verilmektedir. Ahşap-plastik kompozit malzemenin kullanım alanları ve performans değerleri incelenmektedir. Dördüncü bölümde; çocuk oyun parkları tanıtılmakta ve çocuk oyun parkı tasarımında kullanılan tasarım ilkeleri ve eğitim felsefelerinden bahsedilmektedir. Çocuk oyun parklarında kullanılan donatı, mobilya ve malzemeler anlatılmaktadır. Beşinci bölümde; çocuk oyun parklarında oturma ve oyun modülü tasarımında ahşap-plastik malzeme kullanım olanakları bir tasarım önerisi üzerinden incelenmektedir. Sonuç bölümünde; çocuk oyun parklarındaki modül tasarımlarında ahşap-plastik malzeme kullanımı konusunda öneriler sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kompozit malzemeler, ahşap-plastik kompozit malzeme, çocuk oyun alanları, çocuk oyun parkları, oturma modülü, oyun modülü, modül tasarımı


In this study, the increased importance of composite materials and wood-plastic composite materials has been mentioned. Also wood-plastic composite materials have been reviewed and the possible usages of these materials in module designs for children?s playground explored. In the first chapter, description of the subject is reviewed in accordance with the aim and the scope of the study. The second chapter of this study analysis the definition, possible usages usage and the performance of composite materials. In the third chapter, information, development and production processes of wood-plastic composite materials have been studied. Wood-plastic composite material?s possible usages and performance values are also examined. The fourth chapter of this study introduces children?s playground design criteria and education philosophies. Accessories, furniture and materials for children?s playgrounds are also mentioned. The fifth chapter of this study analyses the usage of wood-plastic composite materials on children?s playground seating and gaming module design over a design proposal. At the final chapter, recommendations are presented about the possible usages of wood-plastic composite materials on children?s ground module designs. Keywords: Composite materials, wood-plastic composite materials, children?s playground, seating module, playing module, module design

Description
Keywords
İç Mimari ve Dekorasyon , Interior Design and Decoration
Citation