Publication:
Yeni Türk Edebiyatı metinlerinin A1-A2 düzeyine uyarlanması ve Çalıkuşu örneği

Date
2013-08
Authors
Yıldırım, Ozan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Türkiye?ye son yıllarda çok sayıda yabancı öğrenci gelmektedir. Özellikle 1991 sonrası Sovyetler Birliği?nin dağılması ve yıkılmasının ardından, kurulan müstakil Türkî devletler ile Türkiye?nin siyasal ve finanssal işbirlikleri sonucunda bu rakam daha da artmıştır.Yabancılara Türkçe öğretiminde birçok yayın mevcuttur. Bu bağlamda eksik olan, Türk edebiyatı metinlerinin yabancılar için Türkçe alanına uyarlanması eksikliğidir. Bu çalışmamız böyle bir eksikliği gidermek amacındadır.Çalıkuşu?nun Rusya ve Orta Asya?da büyük ilgi görmesi, Çalıkuşu romanını tercih etmemizin en önemli nedenlerinden biridir.Yrd. Dr. Mustafa Çetin?in ?Turkofoni Türkçe Öğren? setinin I. ve II. kitaplarını referans alarak, Çalıkuşu romanını A1 ve A2 düzeyine uyarladık.Tez çalışmasının sonuna A1 ve A2 Türkçe-Türkçe sözlük ekledik. Bu sözlüğün hem romanın okunmasını kolaylaştıracağını hem de önemli bir ders materyali olacağını düşündük. Bütün bunların sonucunda, Çalıkuşu gibi Türk edebiyatının önemli bir eserini yabancılar için Türkçe alanına kazandırmış olduk.
Lately, many foreign studens started to come Türkiye. Especially after 1991, those numbers grew up after political and financial collaboration between Türkiye and independent Turkic countries whiche stablished after U.S.S.R. fell apart and collapsed.There are many publications for teaching Turkish to foreigners. The deficiency in those publications is adjustment of literary texts to Turkish for foreigners domain. The main purpose of this thesis is to cover that deficiency.One of the most important reasons of our choice on Çalıkuşu novel is the novel?s popularity in Russia and Central Asia.We applied the references of Asst. Prof. Dr. Mustafa Çetin?s first and second books of ?Turkofoni Türkçe Öğren? set and adjusted The Çalıkuşu novel to A1 and A2 level under the supervision of those references which we too kup. There is a Turkish-Turkish dictionary added in the end of thesis. We thought it will make the reading process much easier and it would be a important course material.In conclusion, we brought in an important creation of Turkish literature like Çalıkuşu to the domain of Turkish for foreigners.
Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancılar İçin Türkçe, A1 ve A2 Düzeyi, Çalıkuşu, A1-A2 Türkçe-Türkçe Sözlük
Citation