Publication:
Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Tekstil Sanayisinde Bir Uygulama

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Yılmaz, Melih

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Hata Türü ve Etkileri Analizi, hataya neden olabilecek riskleri tespit ederek, bu hataların nedenlerine ve etkilerine göre uygun iyileştirme teknikleri ile sıralanmasını sağlar. Uygulanan iyileştirme teknikleri ile hata minimize edilerek müşteriye veya bir sonraki işleme sorunlu ürün gönderilmesi engellenerek sorunun kaynağında çözülmesi sağlanmaktadır. Yaptığımız bu çalışma ile, tespit edilen mevcut ve ortaya çıkma olasılığı olan hatalara yapılan tavsiyelerin öncesinde ve sonrasında ki risk öncelik sayısı hesaplama yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre değerlendirmede bulunulmuştur.
Failure mode and effects analysis determines the risks which cause failure, also array the reason and effects of these failures by proper improvement techniques.Moreover, in order to minimise of failures and prevent faulty items on the further processes, related optimization techniques may be used. With that study ,Risk Priority Number is calculated for established and contingency failures before&after of advices which was made and made evaluations result based on result.

Description

Keywords

Hata Türleri ve Etkileri Analizi, Tekstil, Tekstil Endüstrisi, Tekstil İşletmeleri, Failure Mode and Effect Analysis, Textile, Textile Industry, Textile Enterprises

Citation