Publication:
Mahmud bin Kadi-i Manyas'ın Manzum Gülistan tercümesi (İnceleme-metin-dilbilgisel dizin) Vr: (101a-190a)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Kuru, Elif
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

"Gül bahçesi" anlamına gelen Gülistan, Sâdî'nin tüm dünya tarafından tanınan, çok kez tercümesi yapılan, Arapça ve Farsça kısımlarla manzum; olayların anlatıldığı kısımlarla mensur bölümden oluşan bir eserdir. Çalışmamız Gülistan'ın Eski Anadolu Türkçesine ilk tercümesini, II. Murad Devrinde Mahmud Bin Kadi-i Manyas tarafından kaleme alınan genişçe hikayeler ve manzumelerin yer aldığı tercümeyi ele almıştır. Manzum kısımların bazılarını mütercim olduğu gibi geçirmiştir. Tez çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Sâdî ve önemli eseri Gülistan hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca mütercim Mahmud Bin Kadi-i Manyas'ın hayatı ve tercümesi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, 100 varağı çalışılan metin Arap harfli metin çeviri yazısı alfabesi kullanılarak yazıya geçirilmiştir. Üçüncü bölümde metnin biçim bilgisi örneklerle gösterilmiştir. Dördüncü bölümden metnin dilbilgisel dizini oluşturulmuştur. Sözcüklerin köken ve türleri de verilmiştir. Son bölümde ise metnin tıpkıbasımına yer verilmiştir.


Mahmud Bin Gülistan is a literary work, that means "rose garden" is known by all over the world and translated several times. Arabic and Persian parts are narrative in verse, the description parts are prose. The thesis is worked with Ancient Anatolian Turkish translation. Mahmud Bin Kadi-i Manyas was translated this long and narrative text while 2. Murat times. The interpreter translated some of the poetic parts as they were. The thesis study consists of five parts. It is analyzed in Sadi and his famous work, Gülistan in the first part. Besides, it is informed about the life of Mahmud Bin Kadi-i Manyas and his translation. In the second part, 100 pages are redacted by using Arabic script text translation. In the third part, morphology is examples. The forth part of the thesis, gramatical index of tex is formed. It is clarified lexical items of origin and genres. The last part is included facsimile of text.

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Turkish Language and Literature
Citation