Publication:
Dağıtık veritabanları için test uygulaması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte büyük veri kullanımında İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (İVTYS), ölçeklenebilirlik konusunda yetersiz kalmaya başlamıştır. Son 10 yılın yükselmeye başlayan yeni veri saklama teknolojisi Dağıtık Veritabanları İVTYS‟lerin sunamadığı hizmetleri sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yazılım mühendisliği kapsamında önemli bir konu olan yazılım testlerinin, kullanımı artan bu sistemlere uygulanmasıdır. Bir dağıtık veritabanı uygulaması olan MongoDB üzerinde farklı sınamaların gerçeklendiği test uygulaması geliĢtirilmiş olup, bu uygulamaya "MongoDB Tester" ismi verilmiştir. Bu uygulama kullanılarak Dağıtık Veritabanları üzerinde yapılan iyileştirmelere ait sonuçlar paylaşılmıştır. MongoDB Tester uygulamasının önerisi ile yapılan iyileştirmelerle elde edilen sonuçlarda sistemde iyileştirmeler olduğu görülmüştür.
As the Internet and Big Data become more widespread the use of RDBMS is starting to not be enough. In the past 10 years, the rise of Distributed Databases provides what RDBMS cannot. The purpose of this study is to apply the software testing on this increasing ly used system. The utility was designed by applying various test on MongoDB which is a distributed database application, the shared results were achieved after amendment, and the name of this application is "MongoDB Tester". The results of enhancement on distributed databases are shared by using of this application. The results which the proposal of MongoDB Tester application, have been seen that improvements in the system in the certain cases.

Description

Keywords

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control

Citation