Publication:
Televizyon Programlarının Çocukların Eğitimindeki Yeri “Susam Sokağı Örneği”

Date
2016-04
Authors
Yılmaz, Selin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada televizyon programlarının çocuklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. 2 – 6/7 yaş arası çocuklarda görsel ve işitsel algının öğrenim düzeyine etkisi incelenmiştir. İşlem öncesi döneme ait Nesneleri algılamaya, anlamlandırmaya çalışırlar. Araştırma örneklemi olarak susam sokağı programı incelenmiştir.
Description
Keywords
Zeka, Algı, Görsel, İşitsel, Susam Sokağı, Televizyon Programları, Intelligence, Visual, Auditory, Sesame Street, TV Programmes
Citation