Publication:
Türkiye’nin Rekabet Gücünü Arttırabilmek İçin Eğitim Sistemi Önerileri: İnovasyonu İçeren İktisadi Bir Bakış

Date
2014-03
Authors
Kart, Cihan Serhat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Rekabetin giderek artığı günümüz ekonomisinde uluslararası piyasalarda tutunabilmenin temel yolu yüksek katma değeri garanti edecek yenilikleri hayata geçirmektir. Türkiye’nin eğitim sistemi ve ekonomisinin inovatif kapasitesi göz önüne alındığında mevcut şartlar altında bu tür bir yolla uluslararası rekabetten kazançlı çıkması zor görünmektedir. Bu yüzden bu çalışmanın temel gayesi bir yandan Türk eğitim sisteminin yetersizliklerini ortaya koymak bir yandan da yeni bir model önerisnin temellerini atmaktır. Bu amaçla öncellikle kısaca Türkiye’nin beşeri sermaye stoğunun niceliği ve niteliği değerlendirilecek ardından inovatif kapasitesinin analiz edilecek, en son eğitim sisteminin eksiklikleri ortaya konularak yeni bir model önerisinde bulunulacaktır.
Description
Keywords
İnovasyon, Eğitim, Türkiye, Beşeri Sermaye, Innovation, Education, Turkey, Human Capital
Citation