Publication:
Neoliberalizm ve Şehirlerin Yeni Kültürel Koşulları

Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Beykoz Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Neoliberalleşme sosyo-kültürel etkiler, siyasi öncelikler, yönetim zihniyetleri ve projeleri ile etkileşim ve kesişim içindedir. Bu özelliğiyle neoliberalizm hem bireysel hem de toplumsal deneyimlerle ortaya çıkan bağlam bağımlı ilişkiler ağı olarak tanımlanabilmektedir. Neoliberalizmin etkilerini anlatan tek bir tanımlama olmayıp, neoliberalizm gücünü “hibrit (karma) yönetim biçimi veya bağlam bağımlı bir düzenleme uygulaması” olarak ekonomik ve yönetim mantığından almaktadır. Neoliberalizm, günlük hayatımızda etkin bir güç olarak kendini göstermektedir. Şehirlere kültür aracılığıyla yabancı sermayeyi çeken; bienaller gibi uluslararası kültür sanat etkinlikleri, kentsel dönüşümle soylulaştırılan projelerle ya da İstanbul örneğinde küresel sermayenin artan hareketliliğine karşılık veren kentin 2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti seçilmesi, bu etkiyi değerlendirebileceğimiz örnekler olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, neoliberalizmin tanımlamasına kapsamlı bir tartışma sunarak, şehir kültür alanlarında yarattığı örnekleri değerlendirmektir.
Description
Keywords
Neoliberalizm, Şehir Kültürü, Şehirler, Çağdaş Kültür
Citation
GENÇ E (2021). NEOLİBERALİZM VE ŞEHİRLERİN YENİ KÜLTÜREL KOŞULLARI. Beykoz Akademi Dergisi, 9(1), 89 - 97. 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.89-97