Publication:
Tüzel kişi Organının Ölüme Bağlı Tasarrufun Düzenlenmesine Katılması

Date
2017-06
Authors
Akbıyık, Cem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın başlıca amacı Türk Medeni Kanunu m 536'da hükme bağlanan ve resmi vasiyetnamede "düzenlemeye katılma yasağı" başlığını taşıyan emredici kuralın ölüme bağlı tasarrufun düzenlenmesine katılan tüzel kişi organları bakımından da uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesidir. Ölüme bağlı tasarrufla yararına kazandırmada bulunulacak olan lehtar gerçek kişilerin yani sıra bir tüzel de olabileceği için söz konusu tüzel kişinin organı sıfatına sahip olan kimse de ölüme bağlı tasarrufun yapılmasına memur ya da tanık sıfatıyla katılmış olabilir. Böyle bir halde kanun koyucu ölüme bağlı tasarrufun yapılmasına katılan kimselere ve yakınlarına o tasarrufla kazandırmada bulunulmasınaaçık biçimde yasakladığı için lehine kazandırmada bulunulan tüzel kişi de kanaatimce bundan etkilenecek ve söz konusu kazandırmanın ölüme bağlı tasarrufların iptali davası yoluyla hükümsüz bırakılması söz konusu olacaktır.
The main purpose of this study is to examine whether the mandatory rule which is referred to under Article 536 of the Turkish Civil Code and titled as “prohibition on being party to the creation of the testamentary disposition” under the official testament would be applicable to the bodies of a legal entity being party to the creation of the testamentary disposition. Since, besides a real person, a legal entity may also be a legatee, any person who is acting as the body of that legal entity would have been acted as a party to the creation of a testamentary disposition as an officer or a witness. In my opinion, in that case, given that the legislation explicitly prohibits any entitlement of any person and relative being party to such disposition, this prohibition would also be applicable on the legal entity acting as the legatee and therefore its entitlement would be at stake due to an abatement through an action for annulment.
Description
Keywords
TMK m.536. düzenlemeye katılma yasağı, tüzel kişinin mirasçılığı, ölümüne bağlı tasarruf, ölüme bağlı tasarrufun iptali, Turkish Civil Code Art.536, Prohibition of Participation to Preparation, Heirdom of Legal Entities, , Testamentary Disposition, Annulment of Testamentary Disposition
Citation