Publication:
Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Form Üretimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-07
Authors
Çağdaş, Gülen
Gözübüyük, Gaye
Ediz, Özgür
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bildiri kapsamında fraktal ve fraktal boyut kavramlarından yola çıkılarak üretilen bilgisayar destekli bir mimari tasarım modeli sunulmaktır. Model, özel bir mimari dile sahip olan bölgelerde üretilecek yeni formların mimari özelliklerinin , var olan eski dokuyla uyumunu sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve bağlamda fraktal boyut kavramından yararlanılmıştır. Bu kapsamda fraktal boyut, farklı mimari dillere ait örüntülerin biçimsel kurgusunun tanımlanmasında ve dilin devamlılığını sağlayacak yeni formların üretilmesinde kullanılmıştır.


In this paper, a computational architectural design model based on fractal dimensions will be presented. The model was developed for providing the harmony between the architectural characteristics of new forms, which will be prodeced in areas that have a special architecrural language, and existed old archicetural pattern. In this context, fractal dimension is used for defining the formal arrangement of patterns, which belong to different architectural languages and for providing to produce new forms, which will ensure the continuity of these languages.

Description
Keywords
Üretken Mimari Tasarım , Fraktal Kurguya Dayalı Tasarım , Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım , Mimari Dil , Prolific Architectural Design , Fractal Based Design , Computer-Aided Architectural Design , Architectural Language
Citation