Yayın:
Ücretli Öğretmenlerin Katıldıkları Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Deneyimleri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2012
Yazarlar
Doyran, Feyza
Vatanartıran, Sinem
Dalgıç, Gülay
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Öğretmen yetiştirme ve istihdamı Türk Eğitim sisteminin en çok tartışılan sorunlarındandır. Öğretmen yetiştirmeye yönelik çeşitli formasyon programlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın istihdam politikalarında nitelikten çok nicelik kaygısının öne çıktığı görülmektedir. Öğretmen açıkları, yüksek maliyetli atamalar yerine sözleşmeli öğretmen, kadrosuz usta öğretici, ücretli öğretmen gibi kadrolar ile kapatılmaya çalışılmıştır. Bu atamalarda yer alacak öğretmen adayları için çeşitli pedagojik formasyon programları tasarlanmıştır. Öğretmen yetiştiren programların geliştirilmesinde bu programlara katılan öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması da önem arz etmektedir. Bu araştırmada ücretli öğretmenlik tecrübesi olup Pedagojik Formasyon eğitimi almakta olan 17 öğretmen adayının, katıldıkları programa ilişkin deneyim ve görüşlerini incelemek amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modeline dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırma sonucunda, katılımcıların formasyon programı ve ücretli öğretmenlik ile ilgili görüşleri doğrultusunda öğretmen yetiştirme ve istihdamına yönelik öneriler sunulmuştur.
Teacher training and recruitment are amongst the most disputed issues in Turkish educational system. It is observed that quantity became more important than quality in developing policies for teacher certification and recruitment models. To meet teachers shortage, Ministry of Education has preferred to use alternative ways of recruitment such as contract based teaching, non-cadre expert teaching and hourly-paid teaching instead of high cost tenure teaching. To train candidates for these different teaching positions, a variety of certification programs have been designed. To improve these programs, it is important to ask for the opinions of the participants of such programs. The purpose of this survey-type qualitative study is to analyze the experiences and views of 17 teacher candidates employed as hourly-paid teachers regarding the teacher certification program they are enrolled at. Suggestions that could be complimentary in the process of creating new models for teacher recruitment and training are offered based on the findings.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ücretli öğretmenlik, pedagojik formasyon, öğretmen istihdam politikaları, öğretmen yetiştirme, fen edebiyat fakültesi mezunları, Hourly-paid teaching, teaching certification program, teacher recruitment policies, teacher training, graduates of faculties of arts and letters
Alıntı