Publication:
İlhan Berk'in şiirlerinde mekân incelemesi

Date
2019
Authors
Satış, Kadriye Gözde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İlhan Berk'in çeşitli mekânlarla örülü şiirleri mekânı bir uğrak yeri olmaktan çıkararak kendi yaşamından ve gözlemlerinden yarattığı tinsel güçle mekânı farklı anlamlarla çeşitlendirmiştir. Hatıra ve düşlerle topografik niteliğinden uzaklaşarak hayaller, anılarla, duygularla anlam kazanan mekânlar kişinin dünyaya bakışını, ruh halini, yaşamından kesitleri sunan, mekâna dair yaklaşımlarını gösteren önemli husus olarak yer alır. İlhan Berk'in karmaşık dil yapısı şiirlerindeki mekân algısının tespitini zorlaştırmış olsa da yazdığı denemeler ve yaptığı söyleşiler konuya ışık tutmamızı sağlamıştır. İlhan Berk'in şiirlerindeki mekânın sorgulandığı çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm İlhan Berk'in şiirlerinin önemli bir parçasını oluşturan kentlerdir. İkinci bölümşiirlerdeki iç mekân unsurlarından ev, otel ve mabetler ve dış mekân unsurlarından sokak / cadde, tabiat, dağ, gökyüzü tespitinden oluşmaktadır. Çalışmamızın sonuç bölümünde ise Berk'in şiirlerinden yansıyan mekân algısı ve çeşitliliğinin Berk'in içsel haritasını oluşturduğu üzerinedir.
İlhan Berk's poems with various spaces removed the space from a place of haunting and diversified the place with different meanings with the spiritual power he created from his own life and observations. The places that gain meaning by dreams, memories and emotions by moving away from the topographical quality with memories, memories and dreams take place as the important point showing the person's perspective, mood and life-style approaches. Although the complex language structure of İlhan Berk made it difficult to determine the perception of space in his poems, his essays and his interviews led us to shed light on the subject. Our study, which is the subject of İlhan Berk's poetry, is composed of three parts. The first section is the cities that constitute an important part of the poems of İlhan Berk. The second part consists of the interior elements of the poems, houses, hotels and temples and outdoor elements, street / street, nature, mountain, sky determination. The third section focuses on identifying the meanings that Berk has imposed on the world. In the conclusion part of our study, the perception of the space reflected by Berk's poems and its diversity is about the inner map of Berk.
Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature
Citation