Publication:
2011 krizi sonrasında sorunlu aktiflerin çözümlenmesinde kamunun ve varlık yönetim şirketlerinin önemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-11
Authors
Ağaoğlu, Ali
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı; 2001 yılında yaşanan krizi sırasında yaşanan tmsf ve hazine arasındaki borç-alacak ilişkisi çerçevesinde, söz konusu maliyetlerin mümkün olduğunca azaltılması amacıyla, tmsf aktiflerinde yer alan tahsili gecikmiş alacakların (tga'ların) etkin bir şekilde çözümlenmesinde, birçok ülkede kullanılanılan varlık yönetim şirketlerinin uygulamaya geçiş aşamasının tartışılmasıdır.


Purpose of thıs study is to evaluate the role of asset management companıes, which were establıshed by dıffernrt countrıes, followıng 2001 fınancıal crıses ın turkey, to reduce the overall cost of non-performıng loans (npl) to treasury vıa sdıf.

Description
Keywords
Ekonomi , Aktif yönetim , Alacak yönetimi , Banka kredileri , Ekonomik kriz , Krediler , Kriz , Tahsilat , Varlık yönetim şirketi , Economics , Asset management , Receivable management , Bank credits , Economical crisis , Credits , Crisis , Collection , Asset management company
Citation