Publication:
Sosyal Medyada Kullanılan Mesajların Halkla İlişkiler Çalışmalarındaki Önemi

Date
2016-04
Authors
Koçak, Sevinç
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Doğru mesajın, doğru zamanda, doğru hedef kitlelerle paylaşılması ve sonuçlarının değerlendirilerek yeni çalışmalara kaynaklık etmesi döngüsüne dayanan halkla ilişkiler çalışmalarında, teknolojik olanakların ve internet mecrasının gelişmesi ile birlikte gerek uygulama şekilleri, gerekse uygulama esaslarında değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Kurumsal itibarın bileşenleri olan, sosyal sorumluluk, ürün ve hizmet kalitesi, finansal performans, insan kaynakları yönetimi ve çalışanların değeri, kurumun gelecek öngörümler ve geçmiş değerlendirmelerini sosyal paydaşları ile birlikte gerçekleştiren kurumlar algılarını olumlu şekilde tasarlamaktadır. Şeffaf ve açık mesajlarla hedef kitlelerini, internet ve sosyal medya üzerinden kurumsal mesajları ile gerçekleştiren kuruluşların itibarları da güvenirlik ilkesi üzerinde gelişerek, günden güne sağlamlaşmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medyada kurumsal mesajların algı yönetimindeki rolüne ilişkin literatür değerlendirmesi, analizi ve yorumlaması yapılmıştır. Ayrıca iki yönlü simetrik halkla ilişkiler modelinin internetin teknolojik olanaklarını ne şekilde kullandığının örnekleri sunulmuş ve analiz edilmiştir. Böylece algı yönetimine ve itibar yönetimine kaynaklık eden sosyal medya mesajları rastgele örneklem metodu ile incelenmiş ve yorumlanmıştır.
Description
Keywords
Sosyal Medya, Kurumsal Mesaj, Halkla İlişkiler, Yeni Medya, Algı Yönetimi, Social Media, Corporate Messaging, Public Relations, New Media, Perception Management
Citation