Publication:
Job Satisfaction and Burnout Risk Among American and Turkish Counselor Educators

Date
2015-12-01
Authors
W. Owen, Dean
Demir, Ayhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

The roles required of university teaching faculty have evolved quite dramatically over the past half century. With this evolution in role and function has come increasing demands for productivity, efficiency, learning new delivery platforms and responding to the ever changing demands of higher education. This study compared a sample Turkish (n = 91) counselor education faculty members with a sample of their U.S. counterparts (n = 90) with regard to job satisfaction and burnout risk. Data were collected through the use of an online survey and results revealed significant differences between the samples. Results indicated significant differences between samples in job satisfaction levels as well as a negative relationship between burnout risk and satisfaction. Discussion of findings andimplications for further research were presented.


Son elli yılda, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin rolleri ciddi biçimde evirilmiştir. Rol ve işlevlerdeki bu evrim ile etkililik, verimlilik, yeni ders verme yolları istenmesinde artışolmuş ve yükseköğretimin değişen isteklerine tepki verme gereği doğmuştur. Bu çalışmada Türk (n = 91) ve Amerikan (n = 90) psikolojik danışmanlar iş doyumu ve tükenmişlik riski açısından karşılaştırılmıştır. (n = 90). Online olarak yayınlanan bir ölçme aracıyla toplanan verilerle yapılan analizler iki grup arasında bazı farkların olduğunu göstermiştir. Bulgular, iki grup arasında iş doyumu açısından anlamlı farkların olduğu ve iş doyumu ile tükenmişlik arasında olumsuz ilişki olduğu doğrultusundadır. Bulgular tartışılarak, gelecek çalışmalar için doğurgular sunulmuştur.

Description
Keywords
Faculty Job Satisfaction , Faculty Burn Out , Counselor Educators , Akademisyenlerde İş Doyumu , Akademisyenlerde Tükenmişlik , Psikolojik Danışman Eğitimcisi
Citation