Yayın:
Kübist Kolajlar

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2003-03
Yazarlar
Oskay, Alev
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Gelenekselin dışında farklı malzemelerin sanata girişi XX. yüzyılın tümünü etkileyecek bir süreci başlatmış, bu harekette de kolajlar önemli bir araç oluşturmuştur. Gerçek nesne kullanımı, sıradanlıkları ile yüzyıl boyunca devam edecek sorgulamada, sanat nesnesi kavramını ortadan kaldırmış, insan bedeninden sanatçının yaşamına kadar sıradan olacak her şeyi içine alarak sanatın sınırlarını genişleten düşünce üretimine olanak sağlamıştır. Bu makalede kübizm akımının sentetik dönemi içinde, esası kağıt olan malzemeler ile gerçekleştirilmiş kolaj uygulamaları özelinde; akımın yüzyıl başında sanat ortamında tartışılan gerçeklik kavramını nasıl ortaya koyduğu irdelenmiştir.
Introduction of different materials other than traditional ones into the art started a period that was influential on the whole twentieth century, and collages become important tools within this movement. The use of real objects invalidated the term of ‘’ art object ‘’ throughout the questioning of their mediocrity in the whole twentieth century. This let the invention of through ezpand the limits for art as to include all that ordinaries from the human body to the life of the artist. This paper points out how cubism presedent the consept of reality debated in the realm of art at the beginning of the century, particularly with referance to the collages practiced with paper-origin media in the synthetic age of the cubist tradition.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kübizm, Kolaj, cubism, collage
Alıntı