Publication:
Bir Aile İşletmesinde Kalite Kontrol Personeli Seçiminde Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi

Date
2021
Authors
Bilişik, Murat Taha
Toksoy, Andaç
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Küreselleşme ve buna bağlı olarak bilim ve teknolojik gelişmeler, aile işletmelerini daha nitelikli iş gücüne sahip olma konusunda zorlamaktadır. Doğru personeli doğru işe seçen bir aile işletmesi ilgili personelden daha fazla verim elde eder. Bu sayede personele yaptığı yatırımdan daha yüksek kazanım sağlamış olur. Ayrıca, rekabet ortamında da rakiplerine göre bir adım öne geçebilir. Bu kapsamda, bir aile işletmesinde kalite kontrol personeli seçimi problemi incelenmiştir. Personel seçim probleminde işletmenin insan kaynakları yöneticisi ile görüşülüp 5 adet kriter belirlenmiştir. “Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek”, “sorumluluk duygusu yüksek olmak”, “planlama ve organizasyon becerisi”, “sonuç odaklı çalışabilmek” ve “etkin iletişim becerisi sergilemek” olarak belirlenen kriterler bulanık analitik hiyerarşi süreci (BAHS) yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmış ve 4 aday personel arasından seçim yapılmıştır. Çok kriterli karar verme çözüm yöntemleri içerisinden, BAHS yönteminin seçilmesinin nedeni, yöntemin verilerin değerlendirilmesinde mevcut olan belirsizliği etkin bir şekilde temsil etmesi ve daha iyi bir karar verilmesini sağlamasıdır.
Developments in science and technology which is the result of globalization force businesses to obtain more qualified human resources. A family business that chooses the right personnel to the right job gets the most efficiency from that person. Thus, the gain on the investment will be generated financially higher. In addition, the family business surpasses its competitors in terms of competition. In this context, the quality control personnel selection problem in an enterprise has been examined. The personnel selection problem has been discussed with the human resources manager of the company and 5 criteria have been determined. The criteria defined as “ability to teamworking”, “high sense of responsibility”, “planning and organization skills”, “result oriented working” “and” effective communication skills” have been weighted by using the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) method and selection has been made among 4 candidates. The choice of the FAHP method among the other decision making methods is that the method represents the uncertainty involved in the evaluation of the data efficiently and enables a better decision making.
Description
Keywords
Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci, Kalite Kontrol Personeli, Multiple Criteria Decision Making, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Quality Control Personnel
Citation