Publication:
Ekonomi Dersinin Önemi

Date
2012-01
Authors
Tarhan, İbrahim Ethem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
NWSA - Social Sciences
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branş dersleri olmayan işletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi gibi derslerin öğrencilere faydası olup olmadığını tartışmaktadırlar. Başka bir deyişle tartışma konusu Bolonga sürecinde yeni ders programlarını hazırlarken bu derslerin zorunlu dersler arasına alınıp alınmamasıdır. Bu çalışmanın amacı mühendis olarak iş hayatına atılacak olan gençlerin gerçek hayatta doğru yatırım kararları verebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için yukarıda sözü geçen derslerin branş dersleri kadar faydalı ve önemli olduklarını kanıtlamaya çalışmaktır. Çalışmada işletme Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Ekonomi, Finansal ve Maliyet Muhasebesi derslerini almış olan inşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerine uygulanmış olan AKTS Kredisi (Öğrenci işyükü) belirleme anketi ile ECTS bilgilerini içeren Yönetim Panelinin değerlendirilmesi incelenecektir. Çalışmada sadece ―Ekonomi‖ dersi değerlendirilecektir.
Description
Keywords
Zorunlu Ders, Seçmeli Ders, Yaşam Boyu Öğrenme, Bologna Süreci, Program Çıktıları
Citation