Publication:
Ormanların idare hukuku açısından korunması

Date
2008-09
Authors
Bilgin, Sakine Nilüfer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Tez çalışmasında amacımız, idare hukukunda çevre konusunun gittikçe önem kazanmasıyla, doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanların korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemelere idare hukuku açısından bakmak ve ormanların kamu malları arasındaki yeri doğrultusunda konuyu kamu hukuku açısından incelemektir.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation